BHP Krapkowice P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Krapkowice

Usługi BHP dla firm z Krapkowic

Oferujemy usługi z zakresu BHP dla firm z Krapkowic:

Outsourcing BHP – Krapkowice

Krapkowickim firmom oferujemy pełne wykonanie zadań służb BHP – przepisy z tym związane stanowią, iż zadania służby BHP mogą być wykonywane przez specjalistę spoza zakładu na podstawie odrębnej umowy. Dla pracodawcy jest to okazja do stworzenia profesjonalnej służby BHP za kwotę miesięczną niższą, niż wynosi najniższe wynagrodzenie.

Szkolenia BHP w Krapkowicach

W Krapkowicach i okolicy oferujemy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP dedykowane osobom nowo zatrudnianym w zakładzie pracy.

Szkolenia okresowe BHP: dla wszystkich grup pracowniczych; program szkolenia okresowego konsultowany jest zawsze z pracodawcą.

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej – pracodawca powinien wyznaczyć w zakładzie osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – właśnie tym osobom dedykujemy nasze szkolenie, na które składa się część teoretyczna (podstawy traumatologii, omówienie teoretyczne różnych przypadków), oraz część praktyczna z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

Ocena ryzyka – Krapkowice

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich  stanowisk pracy, z uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych i uciążliwych, oraz z zaproponowaniem skutecznych środków ochronnych.

Ocena ryzyka Zawodowego na stanowisku pracy Krapkowice P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Postępowania powypadkowe – Krapkowice

Oferujemy przeprowadzenie postępowania powypadkowego, także jako jednorazowe zlecenie. Przeprowadzamy także postępowania powypadkowe w tzw. „trudnych przypadkach”.

Przygotowanie firm z Krapkowic do kontroli

Oferujemy przygotowanie firm z Krapkowic do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w trybie ekspresowym (w przypadku nagłych, niespodziewanych kontroli), lub dokładnym – kiedy kontrola jest planowana od pewnego czasu.

Sprawdź naszą pełną ofertę z zakresu BHP dla firm z Krapkowic i okolic

bądź skontaktuj się bezpośrednio z naszą firmą

BHP Krapkowice - profesjonalny serwis BHP w Krapkowicach

Osoba do kontaktu:

Leszek Maruszczyk

e-mail:
pwljm.pl@gmail.com

telefon:
+48 602 718 659

P.W. LJM na Facebooku / BHP Krapkowice – bądź na bieżąco z informacjami z zakresu BHP:

Szukasz informacji o usługach BHP w innym mieście? Zobacz: