Szkolenia BHP Miasteczko Śląskie P.W. LJM Leszek Maruszczyk

BHP Miasteczko Śląskie

Usługi z zakresu BHP – outsourcing – Miasteczko Śląskie:

BHP  Miasteczko Śląskie - P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Serwis BHP w Miasteczku Śląskim

Podstawowa nasza oferta to pełne realizowanie zadań służb BHP na zasadzie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze specjalistów BHP z długoletnim doświadczeniem, jednocześnie nie jest obarczona tak wysokimi kosztami, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Szkolenia z zakresu BHP

Na terenie Miasteczka Śląskiego i okolic realizujemy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP

Okresowe z zakresu BHP (dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, dla pracowników biurowych, kadry inżynieryjno – technicznej, dla pracowników na stanowiskach robotniczych)
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Postępowania po wypadkach w zakładach pracy z Miasteczka Śląskiego

Dokumentacja powypadkowa - wypadki przy pracy - Miasteczko Śląskie P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Przeprowadzamy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach stażystów, praktykantów- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. Jako element usługi, możemy także reprezentować przedsiębiorstwo – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie firm z Miasteczka Śląskiego do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również pracodawców do kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, PIS – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

Ocena ryzyka zawodowego wraz z dokumentacją – zakłady z Miasteczka Śląskiego

Ocena ryzyka Zawodowego na stanowisku pracy Miasteczko Śląskie P.W. LJM Leszek Maruszczyk

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają rzetelnie ocenić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Oceniamy ryzyko na dowolnych wskazanych stanowiskach pracy z przeanalizowaniem panującej na nich organizacji pracy, czynników szkodliwych, uciążliwości, zagrożeń biologicznych, z określeniem wydatku energetycznego pracy.

 Zobacz: Pełna oferta BHP – usługi, nadzór