Szkolenia BHP Pawonków

BHP Pawonków

Fachowy nadzór z zakresu BHP dla firm z Pawonkowa:

Zadania BHP – Pawonków

Podstawowa nasza oferta to pełne wykonanie obowiązków służb BHP na zasadzie outsourcingu.Co zyskuje pracodawca? Profesjonalną służbę BHP składającą się ze pracowników ze znacznym stażem, jednocześnie taki przedsiębiorca nie ponosi takich dużych kosztów, jak w przypadku zatrudnienia BHP – owca na etat.

Ocena ryzyka zawodowego wraz z dokumentacją – Pawonków

Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne, wskazane stanowisko pracy, zgromadzona przez Nas wiedza i materiały pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy, oraz wskazać środki zmniejszające ryzyko stosowne do możliwości pracodawcy, a przy tym w pełni skuteczne., dlatego przedsiębiorca nie musi obawiać się, że zostanie ona podważona przez PIP w trakcie ewentualnej kontroli.

Szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w Pawonkowie

Na terenie Pawonkowa, oraz okolic przeprowadzamy szkolenia:
Szkolenia wstępne ogólne BHP
Okresowe BHP
Szkolenia z pomocy przedlekarskiej

Przygotowanie jednostek z Pawonkowa do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy również zakłady pracy do kontroli z PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w zakresie związanym z BHP; w przygotowaniach takich bierzemy pod uwagę przewidywany termin kontroli / czasu, jaki do kontroli pozostał.

Wypadki przy pracy – postępowania powypadkowe

Prowadzimy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: – lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych;- wypadkach w drodze do pracy i z pracy- wypadkach uczniów, praktykantów- wypadkach osób trzecich w zakładzie klienta. Jako element usługi, reprezentujemy również firmę – naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak PIP – w zakresie związanym z BHP.

Skontaktuj się z Nami: 602 718 659
Lub zobacz:

Nadzór BHP – pełna oferta.