BHP Tworóg

Nadzór z zakresu BHP – Tworóg:

Służba BHP – Tworóg

Oferujemy pełną realizację zadań służby Bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia. Pracodawca zyskuje profesjonalną komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy składającą się ze pracowników ze znacznym stażem, jednocześnie taka firma nie ponosi tak znacznych kosztów, jakie wywoływałoby utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z pracowników pracujących na umowę o pracę.

Szkolenia BHP w Tworogu

W Tworogu, oraz okolicznych miejscowościach wykonujemy szkolenia:
Szkolenia wstępne BHP, jakie powinni przejść nowi pracownicy w pierwszym dniu zatrudnienia;
Okresowe z zakresu BHP: zakres szkolenia BHP okresowego każdorazowo ustalamy z pracodawcą lub osobą decyzyjną, aby jak najlepiej trafiało ono w potrzeby z zakresu BHP w zakładzie.
Szkolenia z pomocy przedmedycznej – w każdym przedsiębiorstwie potrzebne jest określenie pracowników do udzielania pomocy przedlekarskiej. Przede wszystkim do takich pracowników kierujemy nasze szkolenie. Na tym kursie pokazana jest część zawierająca teorię (podstawy wiedzy o urazach, przedyskutowanie konkretnych sytuacji teoretycznych, także z zastosowaniem treści audiowizualnych filmy), oraz część ćwiczeniowa kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.

Ryzyko zawodowe – ocena wraz z dokumentacją – Tworóg

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko, zgromadzona przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają starannie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy.

Wypadki w pracy – postępowania powypadkowe Tworóg

Prowadzimy dla naszych klientów postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. W ramach postępowania powypadkowego, możemy również reprezentować pracodawcę – naszego klienta przed organami państwowymi, jak Inspekcja Pracy, PIS, Prokuratura – w zakresie związanym z BHP.

Przygotowanie pracodawców z Tworoga do kontroli z PIP, Inspekcji Sanitarnej

Przygotowujemy także firmy do kontroli z Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem planowanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.

Usługi BHP: Tworóg i inne miejscowości powiatu tarnogórskiego – kliknij, by poznać pełną ofertę