Postępowanie powypadkowe – druki i instrukcje

Proszę o wypełnienie druków załączonych poniżej treści:
1. Najpierw szkic z miejsca zdarzenia – możliwie jak najdokładniej proszę nakreślić schemat sytuacyjny, to jest: gdzie poszkodowany się znajdował w chwili zdarzenia, gdzie znajdowali się świadkowie, lokalizacja maszyn, urządzeń, sprzętu + ponumerowanie elementów na rysunku i opisanie z boku numerów.
2. Wyjaśnienia poszkodowanego – możliwie najpełniejszy opis zdarzenia, w tym:
– o której poszkodowany zaczął pracę i na jakim dziale, w jakiej firmie?
– czy praca wykonywana w dniu wypadku to była zwykła praca, zgodna z zakresem obowiązków poszkodowanego?
– o której godzinie doszło do wypadku?
– czynności, przy których doszło do wypadku.
– ewentualnie inne, istotne elementy, np. awarie urządzeń, nietypowe zachowanie innych pracowników itp.
3. Dane potrzebne do sporządzenia dokumentacji powypadkowej – wszystkie dane, jakie poszkodowany posiada na swój temat.
4. Informacja od świadka wypadku – jeśli poszkodowany jest w kontakcie z którymś ze świadków, to proszę, żeby ten świadek wypełnił druk. Jeśli nie – proszę o namiar na świadka (telefon, imię i nazwisko) i ja już będę się z nim dalej kontaktował.

Wszystkie wypełnione dokumenty proszę zeskanować i odesłać na adres e-mail pwljm.pl@gmail.com, a także przesłać pocztą na adres firmy, w której poszkodowany pracownik jest zatrudniony.

Należy także zeskanować dokumentację medyczną – pierwszy dokument od lekarza wydany po wypadku, w dokumencie musi być napisana nazwa uszczerbku na zdrowiu (może być w języku obcym)

W razie pytań – proszę o kontakt.

Załączniki:

Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku P W LJM

Dane potrzebne do dokumentacji powypadkowej P W LJM

Informacja od świadka wypadku P W LJM

Szkic z miejsca zdarzenia P W LJM

 

Jak pobrać druki na komputer?

Należy wskazać kursorem na nazwę załącznika, następnie przycisnąć prawy przycisk myszy i z menu, które się pojawi wybrać „zapisz element docelowy jako” klikając na tej opcji lewym przyciskiem myszy. Następnie należy wybrać lokalizację, w której ma być zapisany plik, jesli okno się nie pojawi, nalezy nacisnąć na klawiaturze Ctrl+j, pojawi się lista pobranych dokumentów, na nazwie dokumentu klikamy prawy przycisk myszy, wybieramy z menu „Otwórz folder nadrzędny” i pojawi się folder z pobranymi drukami. Należy je wydrukować, wypełnić i zeskanować, a następnie odesłać na wskazany wyżej adres e-mail.

Dodaj komentarz