Archiwa tagu: ocena ryzyka zawodowego

Miniatura - ikona ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego – informacje wstępne

Ocena ryzyka zawodowego to pierwszy z procesów prowadzących do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa. Choć wydaje się, że większość potrzebnych informacji można już znaleźć w gotowej postaci w Internecie, nie jest to prawdą i ocenę ryzyka należy przeprowadzić w każdym zakładzie i dla każdego stanowiska oddzielnie, aby mieć pewność, że uwzględnione zostały cechy specyficzne dla danej organizacji.

Norma PN-N-18002 dokładnie precyzuje, czym jest ryzyko zawodowe, przy czym najistotniejszą informacją jest z pewnością fakt, że ryzyko zawodowe powiązane jest z możliwością wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Oznacza to, że ocena ryzyka zawodowego ma zapewnić pracownikom, że w czasie pracy nie ucierpi ich zdrowie.

Ocenę ryzyka zawodowego można przedstawić jako analizę bieżącego stanu zabezpieczeń. Ocenie podlega środowisko pracy, definiowane są czynniki szkodliwe, przedsiębrane środki ostrożności i stopień, w jakim dzięki nim można ograniczyć ryzyko konkretnego zdarzenia. Ocena ryzyka zawodowego musi także uwzględniać specyficzne warunki pracy, dzięki czemu możliwe jest również wychwycenie niespecyficznych dla danego zawodu zagrożeń. Przykładem może być ocena ryzyka zawodowego sprzedawcy – co do zasady nie ma zwykle ryzyka poparzenia chemicznego na tym stanowisku, ale w przypadku sprzedawców w sklepie z chemią gospodarstwa domowego należy takie zagrożenie uwzględnić i opisać środki zaradcze.

Cel przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego można jednak rozumieć również nieco inaczej. Wprawdzie naczelnym imperatywem jest obniżenie ryzyka dla zdrowia i życia pracowników tak bardzo, jak to tylko możliwe, ale można na to spojrzeć również z perspektywy ekonomii – każdy wypadek obniża efektywność pracy, zmniejsza wydajność i ogranicza rentowność przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie bierze się pod uwagę potencjalnych konsekwencji cywilnoprawnych zdarzenia.

Tabela: stopniowanie ryzyka

Tabelaryczna ocena ryzyka zawodowego

Źródło: pip.gov.pl

Ocena ryzyka zawodowego jest analizą wymuszoną odpowiednimi przepisami. Do przeprowadzenia takowej zobligowany jest każdy pracodawca, ale – co ważne – przepisy nie precyzują w sposób jasny i pełny, w jaki sposób ocenę taką się przeprowadza. Stąd też dziś dominują dwa trendy – byle jaka analiza, która nic nie daje, przeprowadzana przed przedsiębiorców, dla których liczą się tylko krótkoterminowe zyski, albo rzetelna ocena przeprowadzana przez zewnętrznych ekspertów, która ma naprawdę pomóc w zapewnieniu najwyższego standardu bezpieczeństwa, a przy okazji przyczynić się również do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej. To drugie podejście ma też tę zaletę, że bezpieczeństwo pracy jest regulowane różnymi aktami normatywnymi, więc zaangażowanie do jego oceny kogoś, kto potrafi wychwycić biurokratyczne niuanse, ma duże znaczenie dla prawnej sytuacji firmy. Warto też zauważyć, że dobrze przygotowana ocena ryzyk zawodowych dla poszczególnych stanowisk zdecydowanie ułatwia przygotowanie dokumentów szczegółowych, w tym instrukcji BHP i polityki bezpieczeństwa, jeśli taka w firmie obowiązuje. Z kiepską oceną ryzyka nie da się uzyskać równie dobrych efektów.

Inspekcja Pracy Katowice oddział w Częstochowie | BHP Opole

Upadki, poślizgnięcia w pracy

W dniu 26 września bieżącego roku Opolski Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował szkolenie pod tytułem:

Poślizgnięcia, upadki

Mieliśmy okazję współuczestniczyć w tym szkoleniu nie tylko dzięki wysiłkowi OIP w Opolu, ale także dzięki uprzejmości opolskiego oddziału Makro Cash And Carry

Szkolenie poślizgnięcia upadki

Poślizgnięcia i upadki – co na szkoleniu?

Na wszystkich szkoleniach organizowanych przez Inspekcję Pracy w Opolu zawsze można liczyć na dwie miłe rzeczy:

 • materiały informacyjne związane z tematyką szkolenia

  Broszury BHP

  Materiały informacyjne ze szkolenia

 • poczęstunek i napoje 🙂

  Szkolenie poślizgnięcia i upadki - poczęstunek

  Poczęstunek na szkoleniu 🙂

Skąd inicjatywa szkolenia prewencyjnego na temat upadków?

Szkolenie odbyło się jako element europejskiej kampanii zapobiegania wypadkom w pracy związanym z poślizgnięciami.

Zapobieganie upadkom

Upadki i poślizgnięcia – przebieg spotkania

Po rozpoczęciu wszystkich przywitał dyrektor Makro (po prawej), po czym szkolenie poprowadził Leszek Smertycha z opolskiej Inspekcji Pracy (w środku), wielokrotnie głos zabierał też rzecznik prasowy OIP w Opolu, Łukasz Śmierciak.

Łukasz Smierciak, Leszek Smertycha

Głównymi tematami były:

 • statystyki wypadków związanych z upadkami (niestety Polska jest w niechlubnej czołówce)
 • obowiązki pracodawcy przy zagrożeniach upadkami: ocenienie ryzyka zawodowego związanego z pracą grożącą upadkami, podjęcie środków ochronnych, ustalenie odpowiednich programów szkoleń BHP
 • obowiązki pracownika, głównie związane z dostosowaniem pracy do panujących na stanowisku warunków i obowiązki odnośnie porządku na stanowisku pracy.

Treść wykładu obracała się wokół poniższej prezentacji:

Część wykładu udało Nam się nagrać, niestety później bateria w aparacie padła.

Około 30 minuty między uczestnikami, a wykładowcą wywiązuje się bardzo ciekawa dyskusja, warto zobaczyć:

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymali między innymi broszury informacyjne, jedną z nich można zobaczyć poniżej:

Powyższe materiały są także dostępne w dziale BHP – pobieranie.

Promocja na oceny ryzyka zawodowego

Z okazji promowania firmy, postanowiliśmy wspólnie z katalogiem firm firmy.net zrobić ograniczoną promocję na oceny ryzyka zawodowego dla nowych klientów:

Instrukcja BHP gratis

Instrukcja BHP gratis

Przy zamówieniu ocen ryzyka zawodowego za minimum 200 złotych, dostaniesz do nich instrukcję bhp gratis (dla tych stanowisk, dla których będziemy sporządzać ocenę ryzyka zawodowego).

Promocja na usługi BHP

Promocja na usługi BHP

Szczegóły promocji znajdują się tutaj => KLIK